• Informacje na temat:

  padaczka powikłania

Artykuły na temat: padaczka powikłania
 • Na padaczkę choruje w Polsce około 400 tys. osób. Każda z nich może mieć atak właśnie przy Tobie, dlatego warto wiedzieć, co powinno wzbudzić Twoją czujność i jak się obchodzić z poszkodowanym, by nie wyrządzić mu krzywdy.

 • Na padaczkę choruje w Polsce około 400 tys. osób. Każda z nich może mieć atak właśnie przy Tobie, dlatego warto wiedzieć, jak się bezpie- cznie obchodzić z poszkodowanym, by nie wyrządzić mu krzywdy.

 • Od miesiąca mam zawroty głowy. Na nic nie choruję. Co to może być? Iwona z Wrocławia.

 • Mononukleoza zakaźna

  ...uwagi. Na szczęście, powikłania występują rzadko.  Należą do nich m. in.: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, niedokrwistość, padaczka, zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych...

 • ...wykonywać jedynie ze wskazań medycznych. Należą do nich niektóre choroby matki, m.in.: wady serca, padaczka, cukrzyca. Znieczulenie to wykonuje się również w wypadku pojawienia się powikłań związanych(...), jeśli rodząca kobieta miała uraz kręgosłupa w okolicy, w której dokonuje się wkłucia podczas zabiegu. Czy mogą zdarzyć się powikłania? Tak, po podaniu znieczulenia działania niepożądane mogą pojawić...

 • Alzheimera, choroba Parkinsona) - padaczka. Choroba Parkinsona i choroba Alzheimera należą do grupy chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Choroby obwodowej części układu nerwowego to np...

 • ...wymagają leczenia (tzw. padaczka objawowa). Z tym typem hiponatremii mamy do czynienia zwykle u chorych ograniczających podaż sodu w pokarmach oraz przyjmujących leki sprzyjające jego utracie. Ostra(...) powikłania z tym związane wyrównywanie nie powinno być zbyt szybkie. Powikłaniem wyrównywania hiponatremii jest środkowa mielinoliza mostu, tj gwałtowne niszczenie os łonek...

 • ...dziecięce, retinopatia wcześniacza, głuchota, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia zachowania, ADHD oraz padaczka. Wcześniaki wymagają także szczególnej troski i opieki z uwagi na obniżoną odporność...

 • ...powikłania. Najczęś ciej dochodzi do częściowej lub całkowitej utraty słuchu po operowanej stronie. Mogą pojawić się niewielkie niedowłady mięśni i zaburzenia czucia na twarzy, zaburzenia ruchomości języka...

 • Pasożyty raczej nie wzbudzają sympatii, bo przywykliśmy myśleć, że jedynie żerują na ludzkim organizmie. Okazuje się jednak, że dają nam pewne korzyści.