• Informacje na temat:

    eeg test

Artykuły na temat: eeg test
  • ...precyzyjnym badaniem. U niemal połowy pacjentów pozwala wykryć nieprawidłową pracę mózgu już w czasie pierwszego testu. By był on miarodajny, przed zapisaniem się na EEG należy poinformować lekarza(...), nadpobudliwości, guzów mózgu, zakażeń toksynami, bakteriami. Ciekawe jest to, że EEG pozwala również ocenić poziom inteligencji. 1. Na czym to polega? Komórki mózgu „porozumiewają” się za pomocą impulsów...

  • Schemat diagnostyczny obejmuje: wywiad lekarski, ocenę stanu psychicznego pacjenta, badania somatyczne (rutynowe badania lekarskie, badanie neurologiczne, morfologia, badanie moczu, EEG) oraz badania psychologiczne (testy osobowości, testy organiczne). By móc postawić diagnozę, należy wykluczyć także niepożądany wpływ dotychczas przyjmowanych przez chorego leków, zaburzenia psychotyczne...

  • ...o niepokoją cych objawach. Zosta nie też pani poddana testom neuropsychologicznym, m.in. rysowania zegara, na którym trzeba będzie za- znaczyć konkretną go dzinę. Osobom podej rzewanym o tę chorobę zleca się również badania laboratoryjne (płynu mózgowo-rdze niowego) i obrazowe – tomografię komputerową lub rezonans (wyka że zmniejszenie niektórych obszarów mózgu) oraz EEG, która bada jąc fale mózgowe, po...

  • ...magnetyczny, EEG) oraz testów psychologicznych, które pozwalają ocenić stopień uszkodzenia mózgu i stadium choroby. Drugi, bardziej zaawansowany etap, również trwa od 2 do 4 lat. W tym czasie dochodzi...