• Informacje na temat:

    zaburzenia rozwoju ruchowego - genetyczne

Artykuły na temat: zaburzenia rozwoju ruchowego - genetyczne
  • Obecnie – inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu – uważa się, że ADHD nie jest wynikiem uszkodzenia układu nerwowego, lecz opóźnionym dojrzewaniem niektórych struktur mózgu. Największe znaczenie w jego rozwoju przypisuje się czynnikom genetycznym.

  • Występują zaburzenia w zakresie zdolności ruchowych, poznawczych, mowy i społecznych. Zależnie od stopnia upośledzenie taka osoba potrafi funkcjonować samodzielnie lub nie. Upośledzenie umysłowe(...) w większości przypadków objawia się zaburzeniami w sferze ruchowej, to część przypadków bardziej rozległych dotyczy też obniżenia IQ. Upośledzenie umysłowe - inne przyczyny Czynnikiem niezależnym mogą...

  • ..., kościach, a także w narządach wewnętrznych i naczyniach). Przyczyna choroby nie jest znana. Uważa się, że znaczenie mają predyspozycje genetyczne, a prowokować jej wystąpienie mogą wirusy lub inne czynniki środowiskowe. Do rozwoju tocznia mogą przyczyniać się zaburzenia hormonalne, stres i ekspozycja na światło słoneczne. Choroba zwykle pojawia się u młodych osób, głównie kobiet. Najczęściej...

  • ...hipokampem, który odpowiada za pamięć operacyjną. Jakie ma przyczyny Główną rolę w rozwoju choroby przypisuje się czynnikom genetycznym, a drugoplanową – środowiskowym. Znanych jest już wiele mutacji(...) zaburzeń pamięci dołączają zaburzenia orientacji w przestrzeni i w czasie (brak poczucia upływu czasu, nieświadomość pory roku, daty, godziny). Uniemożliwia to wykonywanie zawodu (przez jakiś czas...

  • ...charakterystycznej rynienki nad nią. Dzieci z FAS są opóźnione pod względem rozwoju psychoruchowego, czyli później siadają, raczkują, chodzą, zaczynają mówić, mają zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową, ale zdarzają(...) zaburzenia rozwojowe powstałe w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego. – Różne źródła każą przypuszczać, że 0,5-2 na 1000 noworodków rodzi się z FAS, czyli płodowym zespołem alkoholowym...

  • ...i połączyć w jedną spójną całość (zintegrować) bodźce docierające z różnych zmysłów. W miarę rozwoju i dojrzewania układu nerwowego, dziecko powinno posiadać zdolność do łączenia wielu bodźców(...). Często powodują inne problemy. Prowadzą do zaburzeń w rozwoju ruchowym lub mowy czy kłopotów w nauce. Terapia w sali zabaw Najpierw terapeuta musi zdiagnozować dziecko. Potrzebne są specjalistyczne...