• Informacje na temat:

  renty.

Artykuły na temat: renty.
 • ...renty dostępne są nieodpłatnie w każdej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej ZUS. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie o obecnym stanie zdrowia, wypisane przez...

 • Choroba Alzheimera. To Ci się należy od NFZ

  ...lekarz, a w części finansuje je NFZ. Chory nie może płacić więcej niż 70 proc. swojej renty czy emerytury. Warto też pamiętać, że pacjent kierowany jest do takiego zakładu tylko na czas określony...

 • ...polegać tylko na możliwości uzyskania renty ze względu na chorobę. Świadczenia społeczne nigdy nie zastąpią Ci pensji. Warto więc jak najdłużej być aktywnym na rynku pracy, myśląc o wysokości przyszłej...

 • ...i aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Emeryci, renciści i bezrobotni muszą wziąć ze sobą dowód na to, że są ubezpieczeni, np. odcinek renty, zaświadczenie z urzędu pracy. Potrzebne są też wyniki...

 • ..., możesz skorzystać z 14-dniowego zwolnienia lekarskiego (dostaniesz 80 proc. wynagrodzenia). Osobom, które ukończyły 75 lat, mają prawo do emerytury lub renty i są niezdolne do samodzielnego...

 • Parkinsona uprawnia też do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby ją otrzymać, należy zgromadzić dokumenty poświadczające zarobki i staż pracy oraz dokumentację. Zasiłek. Osobie samotnej...

 • ...lub inny dokument ze zdjęciem, poświadczający tożsamość oraz dokument ubezpieczenia zdrowotnego, np. ostatni raport ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury lub renty albo dowód wpłaty składki zdrowotnej...

 • Miniprzewodnik po lekach na receptę

  ..., osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej. IW – inwalidzi wojskowi. ZK – honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów. PO – osoby wykonujące powszechny obowiązek obrony. AZ – pracownicy...

 • ...pracę, możesz starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego albo prawa do renty. Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie...

Dyskusje na temat: renty.