• Informacje na temat:

    padaczka utrata przytomności

Artykuły na temat: padaczka utrata przytomności
  • Trzydziestotrzyletnia pani Anna trafiła do poradni neurologicznej po utracie przytomności. Był to trzeci taki incydent w ciągu ostatnich 2 lat. Mąż chorej,...

  • .... W trakcie pierwszych następuje nagła utrata przytomności Dochodzi do napięcia mięśni całego ciała (to faza toniczna), podczas którego chory często odgina głowę do tyłu i wypręża ręce oraz nogi. Ma(...), a także urazów głowy, przebiegających z utratą przytomności. W takich przypadkach występują uszkodzenia tkanek mózgu, kończące się powstawaniem tzw. ognisk padaczkorodnych. Jeśli nie udaje się...

  • ...powstają wyładowania. Potocznie napad padaczki kojarzy się z upadkiem, drgawkami, utratą przytomności. Tak wyglądają tzw. uogólnione napady toniczno-kloniczne. Napady padaczki mogą być także bez- drgawkowe i polegać na chwilowej utracie przytomności (napady nieświadomości). Niekiedy manifestują się jako zaburzenia czucia, słuchu, węchu oraz tzw. objawy wegetatywne: ślinotok, nudności, wymioty...

  • Padaczka to stan, w którym napady powtarzają się często (pojedynczy atak nie świadczy o chorobie). Towarzyszą im wyładowania padaczkowe, które można zarejestrować przy pomocy badania(...), witaminy D3 itp., ponieważ podobne objawy mogą dawać też inne choroby, np. tężyczka. Padaczka najczęściej jest skutkiem wypadku, zwłaszcza takiego, w którym doszło do urazu głowy. Może jednak być...

  • ...ataki pojawiają się parę razy dziennie, u innych kilka w życiu. Ataki dzielone są na uogólnione i ogniskowe. W tra kcie pierwszych następuje na gła utrata przytomności. Dochodzi do napięcia mię śni...

  • ...przyczyny hiponatremii? Odwodnienie i utrata sodu w wyniku biegunek i wymiotów oraz nadmierna utrata sodu wraz z potem – często podczas upałów, gdy wysokie temperatury sprzyjają intensywnemu poceniu się. Ale(...) wymagają leczenia (tzw. padaczka objawowa). Z tym typem hiponatremii mamy do czynienia zwykle u chorych ograniczających podaż sodu w pokarmach oraz przyjmujących leki sprzyjające jego utracie. Ostra...

  • ...może się zdarzyć utrata przytomności, choć to jest najczęściej związane bardziej ze zjawiskiem hiperwentylacji niż ze skurczami mięśni. Czasami tężyczka jest mylona z padaczką, bo podczas takiej utraty przytomności chorzy miewają drgawki. Są to wprawdzie sytuacje rzadkie, ale dla chorego niebezpieczne. Między atakami choroba też daje znać o sobie. Może powodować zmęczenie, ogólne osłabienie...

  • ...dużym wysiłku lub stresie, – nagły, silny ból głowy, – nudności i wymioty, – utrata przytomności (przy małym udarze – niewielka), – porażenie jednej połowy ciała, – opadanie kącika ust po stronie...