• Informacje na temat:

    igg całkowite

Artykuły na temat: igg całkowite
  • I trymestr  Ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne (plus cy­to­lo­gia)  Po­miar ci­śnie­nia krwi (RR)  Ana­li­za krwi (od­czyn VDRL; krze­pli­wość; gru­pa krwi; test IgG; IgM w kie­run­ku(...)  Mor­fo­lo­gia (jak wy­żej), trze­ba po­wtó­rzyć jed­no­ra­zo­wo toksoplazmo­zę, je­śli wcze­śniej­sze ba­da­nia są ujem­ne i ko­bie­ta nie ma od­porno­ści, czy­li przeciwciała IgG–  Ana­li­za mo­czu...

  • ...komórek miąższu wątroby. OB też przekraczało normę. Lekarz dał pacjentce skierowanie na badania specjalistyczne, wśród których najważniejsze jest oznaczenie stężenia gammaglobulin, przeciwciał IgG oraz(...) całkowite wyleczenie są znikome, można natomiast uzyskać długotrwałą poprawę, czyli remisję – powiedział lekarz. Kobieta dostała receptę na lek z grupy kortykosteroidów, wyciszający aktywność...

  • .... Pojawienie się guzków reumatoidalnych w postaci charakterystycznych zgrubień wokół stawów. Obecność tzw. czynnika reumatoidalnego, czyli przeciwciała skierowanego przeciwko własnej immunoglobulinie IgG...

  • ...– Koniecznie idź do ginekologa – mąż 35-latki był bardziej zaniepokojony niż ona. Następnego dnia Justyna stawiła się w gabinecie swojego lekarza. Już po wstępnym badaniu obejmującym węzły chłonne zaczął podejrzewać infekcję wirusem cytomegalii. Justyna dostała skierowanie na analizę krwi, w której oprócz OB ważne było oznaczenie przeciwciał IgG oraz IgM. Wyniki nie...

  • ...cholesterolu całkowitego we krwi. Po zdezynfekowaniu opuszka palca, nakłuwamy jego boczną część znajdującym się w zestawie nakłuwaczem. Nanosimy kroplę krwi na pole testera. Czekamy 3 minuty, usuwamy folię zabezpieczającą z testu i na skali barwnej odczytujemy stężenie cholesterolu. Dostępne są też urządzenia podobne do glukometrów, które oprócz całkowitego poziomu cholesterolu mierzą też poziom jego...