• Informacje na temat:

  hbs antygen

Artykuły na temat: hbs antygen
 • Przygotowanie do zabiegu Jak do każdej operacji pacjent musi zostać przygotowany. Zaplanowany zabieg korygujący odstające uszy poprzedza szereg badań. Konieczne jest wykonaniu laboratoryjnych badań krwi i uzyskanie prawidłowych wyników: - morfologia - glukoza - OB - jonogram - wskaźnik krzepnięcia APTT - antygen Hbs, HCV, antygen HIV. Należy też oznaczyć grupę krwi i Rh. Stan...

 • ...chirurgicznym zalecają wykonanie podstawowych badań (morfologia krwi, badanie ogólne moczu).  Niekiedy konieczne są dodatkowe badania np.: antygen HBS, elektrolity, poziom cukru oraz EKG (po 40 roku...

 • ...zakażenie wirusowe i stan zapalny. Ważne jest zwłaszcza sprawdzenie przeciwciał HCV. Dodatni wynik świadczy o zakażeniu groźnym wirusem. Oznacza się również antygen HBs oraz przeciwciała ANA1 świadczące...

 • Może się ono pojawić w wyniku przyjmowania niektórych leków (np. beta-karotenu, tetracykliny), o żółtaczce typu A lub B, o zaatakowaniu paznokci przez grzybicę. Co robić? Skończ przepisaną kurację i zastosuj płyny wybielające. Zrób badanie krwi na obecność antygenów HBs i test ELISA. Odwiedź dermatologa.

 • ...kiłę, wynik powinien być ujemny. HbsAg: ten skrót oznacza antygen wirusowego zapalenia wątroby typu B, prawidłowy wynik powinien być ujemny. IgG, IGM dla toksoplazmozy. Przeciwciała IgM świadczą(...) tok­so­pla­zmo­zy, ró­życz­ki, cy­to­me­ga­lii; HbsAg; VDRL; HIV; prze­ciw­ciała od­por­no­ścio­we w przy­pad­ku ujem­ne­go czyn­ni­ka Rh  Mor­fo­lo­gia krwi (he­mo­glo­bi­na HGB, Hb; krwin­ki...

 • ...leki. Fosfotaza zasadowa. Wartości nieprawidłowe wskazują na zastój żółci. HBs antygen. Stwierdza kon takt z wirusem WZW typu B. Przeciwciała anty-HCV i anty-HAV. Diagnozują WZW C i A. Preparaty(...) aktywności aminotransferaz: alaninowej i asparaginowej. Oznacza się też antygeny skierowane przeciw typom wirusa. Dotychczas nie opracowano leku przeciw WZW typu A. Leczenie polega na zmianie trybu życia...

 • ...najważniejsze jest stwierdzenie przeciwciał anty-HBs oraz antygenu HBsAg. Ich obecność świadczy o chorobie – dodał. Po krótkim pobycie na oddziale zakaźnym otrzymałam receptę na leki przeciwwirusowe...

 • B albo C. Te choroby mogą przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, a zmęczenie bywa ich pierwszym symptomem. Zapalenie wątroby typu B wykrywa się, wykonując badanie krwi na obecność antygenu Hbs...

 • .... ● Przy podejrzeniu zapa lenia wątroby typu C wykonuje się test na obecność przeciwciał HCV. ● Test na obecność antygenu HBs pozwala zdiag nozować wirusowe zapalenie wątroby typu B. Na co choruje...