• Informacje na temat:

    eeg a rezonans magnetyczny

Artykuły na temat: eeg a rezonans magnetyczny
  • ..., który sprawdzi, czy mamy wadę wzroku. Pacjentowi z uporczywymi bólami głowy w uzasadnionych przypadkach lekarz może wypisać skierowanie na RTG i USG tętnic szyjnych, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, EEG mózgu.

  • ...(rezonans magnetyczny, EEG lub EMG). Leczenie zależy od umiejscowienia schorzenia i może wymagać zabiegu chirurgicznego. Natomiast Nilogrin jest lekiem łagodzącym objawy – jeśli leczenie tym...

  • ...diagnozy trwa dosyć długo, ponieważ polega m.in. na wykluczeniu innych przyczyn otępienia. Dodatkowo zleca się wykonanie badań obrazujących strukturę i pracę mózgu (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EEG) oraz testów psychologicznych, które pozwalają ocenić stopień uszkodzenia mózgu i stadium choroby. Drugi, bardziej zaawansowany etap, również trwa od 2 do 4 lat. W tym czasie dochodzi...

  • ...skierowanie. Ulgę przynoszą specjalne leki, które przepisuje neurolog po dokładnym zbadaniu pacjenta. Lekarz zleca zwykle elektroencefalografię (EEG), tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny...

  • ...? – spytała. – RTG bolesnej okolicy, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, EMG (elektromiografię), czyli ocenę przewodnictwa nerwowego lub EEG (elektroencefalografię), która bada funkcjonowanie...

  • ...komputerowej lub rezonansu magnetycznego głowy, by wykluczyć inne zmiany w mózgu (np. guza). Diagnoza i leczenie Czasem postawienie diagnozy wymaga dalszych badań w szpitalu, np. EEG po bezsennej nocy(...) senna i bolały ją mięśnie. Skierowałem pacjentkę na badanie EEG, rejestrujące czynność elektryczną mózgu. Wykazało ono pewne niespecyficzne nieprawidłowości, ale bez zmian napadowych. Stwierdziłem...

  • ...przyczyną jest bakteria, wykonuje się jeszcze posiew w celu jej identyfikacji. W każdym przypadku należy wykonać rezonans magnetyczny głowy, a czasem także badanie EEG, aby wykluczyć zapalenie mózgu...

  • Padaczka to stan, w którym napady powtarzają się często (pojedynczy atak nie świadczy o chorobie). Towarzyszą im wyładowania padaczkowe, które można zarejestrować przy pomocy badania elektroencefalograficznego (EEG), mierzącego natężenie aktywności bioelektrycznej mózgu. Do jej diagnozowania wykorzystuje się także rezonans magnetyczny i tomografię komputerową, a czasem też arteriografię, czyli...