• Informacje na temat:

    choroby tkanki nabłonkowej

Artykuły na temat: choroby tkanki nabłonkowej
  • Podobieństwo jej objawów do objawów choroby wrzodowej sprawiło, że jako odrębna jednostka znana jest dopiero...

  • ...sześciokrotne większe prawdopodobieństwo leczenia szpitalnego z powodu grypy w trakcie epidemii tej choroby niż osoby zdrowe. A ich ryzyko zgonu z powodu zapalenia płuc po grypie jest trzykrotnie większe(...). Skutkiem zakażenia wirusem grypy są także inne poważne choroby. Może dojść do zapalenia mózgu, opon rdzeniowo-mózgowych, nerwów i rdzenia kręgowego czy niedowładu mięśni (tzw. choroba Guillaina-Barr’ego...

  • ...alergolog. Podrażnienie gardła i chrypę może spowodować również cofanie się pokarmu z żołądka do przełyku. Taką dolegliwość popularnie nazywamy refluksem. Rozwojowi tej choroby sprzyjają...

  • ...zdeformowane zęby. Niektóre tkanki tworzące potworniaki produkują hormony i neurohormony (zwykle tarczycy i serotoninę), prowadząc do zaburzeń i chorób. Torbiele usuwa się laparoskopowo. Jednak czasem...