• Informacje na temat:

    ból w lewej półkuli

Artykuły na temat: ból w lewej półkuli
  • ...możesz poruszać ręką i nogą po prawej stronie, oznacza to uszkodzenie lewej półkuli i odwrotnie. Zaburzenia mowy. Spróbuj przeczytać na głos fragment tekstu. Gdy podejrzewasz, że ktoś, kto jest z tobą(...)}}--> Wczesne objawy udaru. Reaguj od razu! Nagły silny ból głowy. To zwykle...

  • Jak rozpoznać udar mózgu?

    ...mamy do czy nienia z udarem krwotocznym. Każdy udar może spowodować niedowład lub porażenie kończyn albo kłopoty z mówieniem. Jeśli dotknął prawej półkuli, zaburzenia pojawiają się po lewej stronie ciała (i na odwrót). Początek udaru krwo tocznego poprzedzają zwykle: sza lenie silny ból głowy, wymioty, drgaw ki. Ponad połowa osób traci wówczas przytomność. Chorzy mają zaburzenia świadomości...

  • ...udaru niedokrwiennego mózgu. W kilka godzin objawy znacznie się zmniejszyły. Wykonana nazajutrz tomografia wykazała niewielką zmianę niedokrwienną w lewej półkuli świadczącą o przebytym udarze(...) gwałtowniejszy początek niż przy udarze niedokrwiennym, częściej jest ostry ból głowy, nudności, wymioty, napad padaczkowy. Udar niedokrwienny spowodowany przerwą w dopływie krwi do mózgu występuje...

  • ..., a w tomografii komputerowej głowy nie uwidoczniono żadnych zmian. Rozpoznano incydent przemijającego niedokrwienia lewej półkuli mózgu (TIA). W trakcie diagnostyki w oddziale stwierdzono u chorej zwężenie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej o 80 proc., co najprawdopodobniej było przyczyną incydentu niedokrwienia. Okazało się, że od kilku miesięcy pacjentce zdarzają się niepokojące incydenty...