Rehabilitacja po zawale

Jak bezpiecznie odzyskać formę?

Reklama

Pokonaj stres i rzuć palenie

Nadmiernie obcią żenie psychiczne zwiększa ryzyko zawału serca i jego ponownego wystąpienia. Choć nie ma na to uniwersalnej recepty, musisz nauczyć się je minimalizować. Pomoże zmiana stylu życia – zwiększenie czasu na rekreację i wypoczynek, krótkotrwała zmiana otoczenia.

Czasem konieczna bywa pomoc psycho loga lub specjalistyczne zajęcia grupowe.

Bezwzględnie rozstań się z paleniem! Pamiętaj, że szkodliwe efekty palenia tytoniu udokumentowane są naukowo i że nie ma bezpiecznych produktów tytoniowych.

Jak nikotyna szkodzi? Niszczy ścianki naczyń krwionośnych. Ułatwia odkładanie się blaszki miażdżycowej. Inicjuje powstawanie skrzeplin krwi. To wszystko prowadzi z czasem do zawału! Dlatego rzucenie palenia jest jednym z najważniejszych działań wydłużających życie!

Kontroluj ciśnienie, cukier i cholesterol

Nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi, niekontrolowana cukrzyca i miażdżyca to główne czynniki choroby wieńcowej oraz zawału serca. Dlatego musisz sprawdzać je regularnie.

CIŚNIENIE TĘTNICZE: Zalecane wartości ciśnienia tętniczego to 140/90 mm Hg. Dotyczy to również zawałow ców z cukrzycą. Jeśli twoje ciśnienie jest wyższe lub niższe, koniecznie skontaktuj się z lekarzem, by na nowo ustalił dawki leków (przy ciśnieniu poniżej 120/70 mm Hg możesz czuć zmęczenie).

CUKRZYCA: Celem leczenia cukrzycy, do którego powinien dążyć każdy pacjent, jest wyrównanie gli- kemii. Za prawidłowe uważa się wyniki poniżej 6,0 mmol/l na czczo. Dwa razy do roku oznaczaj też poziom hemoglo- biny glikowanej. Nie powinien on przekraczać 7 proc. (dla osób po 75. r.ż. – 8 proc.).

CHOLESTEROL: Aby określić stężenie choles terolu całkowitego i jego frak- cji (LDL, HDL, trójglicerydy), musisz oznaczyć lipidogram: Wartość cholesterolu LDL („złego” cholesterolu) wynosić powinna poniżej 70 mg/dl.

Wartość cholesterolu HDL („dobrego”) wynosić powinna powyżej 50 mg/dl – u pań, powyżej 40 mg/dl – u panów.

Stężenie trójglicerydów– mniej niż 150 mg/dl. Osiągnięcie właściwego lipidogramu u osób po zawale prawie zawsze wymaga przewlekłej farmakoterapii. Nigdy nie odstawiaj leków na własną rękę, nawet gdy twoje wyniki są już zgodne z normą!

Ćwicz regularnie

Aktywność fizyczna w ramach rehabilitacji pozawałowej zwiększa wydolność serca i ogólnie poprawi sposób twojego funkcjonowania. Zalecany jest 3–5 razy w tygodniu 30-minutowy wysiłek, który nie będzie dla serca nadmiernym obciążeniem.

Unikaj jak ognia: ćwiczeń siłowych, na bezdechu – wymagających dużego wysiłku w krót kim czasie, wykonywanych w pochyleniu, które powodują wzrost ciśnienia w klatce piersiowej, sportów zespołowych angażujących emocjonalnie ze względu na współzawodnictwo. A także takich czynności jak dźwiganie ciężarów, kopanie ziemi, pchanie taczek, zmiana koła w samochodzie, rąbania i piłowania drewna, odgarniania śniegu.

Zalecane są: marsz i marsz z kijkami nordic walking (w tempie 3–4 km na godzinę), jazda na rowerze stacjonarnym lub terenowym po terenie płaskim (10–15 km/h), pływanie rekreacyjne, gry zespołowe bez elementów rywalizacji (tenis stołowy) – uwzględnij swoje możliwości, gimnastyka ogólnorozwojowa (z taśmą, piłką, krzesełkiem, na materacu).

Reguły dobrego treningu

Zawsze przerwij ćwiczenia, gdy: za bardzo przyspieszy tętno, poczujesz zmęczenie, ból w piersiach, duszności, zawroty!

Zrezygnuj z treningu, gdy twoje spoczynkowe ciśnienie tętnicze jest wyższe niż 160/100 mm Hg, a tętno – 100 na minutę.

Ćwiczenia zaczynaj 2 godziny po posiłku.

Unikaj treningu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych: upale, dużej wilgotności powietrza, mrozie, silnym wietrze.

Kochaj się zdrowo

Jeśli twoja rekonwalescencja przebiega bez powikłań i powracasz do swojej normalnej aktywności, możesz zacząć uprawiać seks już w 4 tygodnie po wypisaniu ze szpitala.

O czym musisz pamiętać? Kontakty seksualne powinny być ograniczone w czasie, podejmowane po wypoczynku, np. rano zamiast wieczorem, po lekkim posiłku. Odbywać się w pomieszczeniu o niezbyt niskiej ani zbyt wysokiej temperaturze, w pozycjach wygodnych – zamiast klasycznej powodującej wzrost ciśnienia i tętna, zalecana jest boczna. Nie pij wcześniej alkoholu!

Przyjmuj lekarstwa

Standard prewencji wtórnej obejmuje ze- staw leków nazywanych przez niektórych 2 ABS. To: Aspiryna – często w połączeniu z innym lekiem prze ciwpłytkowym. Zmniejszają one „lepkość” płytek krwi odpowiedzialnych za ich sklejanie się. To właśnie skrzepy krwi bywają przyczyną zawału.

ACE inhibitory (inhibitory konwertazy angiotensyny) – leki rozszerzające naczynia krwionośne, stosowane przy nadciśnieniu tętniczym. Obniżając ciśnienie krwi, zmniejszają jednocześnie obciążenie serca. Beta-blokery – pomagają chronić serce po zawale. Spowalniają puls, by zmniejszyć wysiłek, jaki wykonuje serce, by zaopatrzyć w krew i tlen cały organizm.

Statyny – obniżają w krwi poziom cholesterolu. Chronią serce przed następstwami zawału, nie dopuszcza jąc do jego „remodelingu”, tj. patologicznej przebudowy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Choroby

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Jak oczyścić zatoki?

    Ta nieprzyjemna dolegliwość lubi powracać. A jesień i zima to jej ulubione pory roku. Dlatego trzeba z nią zrobić porządek. więcej