Pobyt na OIOM-ie. Choroby serca

Wczesna rehabilitacja

Szpitalna. Jej celem jest jak najszybsze usprawnienie pa cjenta tak, by mógł wrócić do życia codziennego. Najpierw następuje jego „pionizacja” – uczy się go odpowiednio siadać na łóżku i z niego wstawać, przyjmować pozycję wyprostowaną, by na koniec przejść do nauki chodzenia i poruszania się po schodach, wreszcie spacerowania po płaskim terenie. Nie bez znaczenia są ćwiczenia oddechowe, oklepywa nia (dla lepszego odksztuszania zalegającej w płucach wydzieliny) oraz ćwiczenia kończyn, które zapobiec mają zanikom mięś ni i zaburzeniom krążenia.

W domu. Aktywność fizyczna chorego powinna ograniczyć się na początku wy łącznie do drobnych prac domowych, takich jak zmywanie naczyń czy przygotowywanie po siłków. Lekkie prace na działce i pierwsze zajęcia sportowe można rozpocząć, gdy w pełni zakończy się proces gojenia się mostka, tj. po 3 miesiącach (jazdę na rowerze stacjonarnym – 2–3 tygodnie po operacji). Usiąść za kierownicą samochodu można po 5–6 tygodniach.

Reklama

Niezależnie od sposobu otwarcia tętnicy dozawałowej dalsze leczenie przebiega podobnie. Pacjent umieszczony zostaje na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej (IOK) lub – w ciężkich przypadkach – na oddziale intensywnej opieki medycznej (IOM).

Echokardiografia

Tam wykonuje się ultradźwiekowe badanie echokardiograficzne oceniające ilość uszkodzonego i obumarłego mięśnia, wydolność serca, funkcję jego zastawek. Ma to wpływ na dobór leków oraz ich dawek.

Pacjent otrzymuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (by nie tworzyły się w naczyniach kolejne skrzepliny), zwalniające czynność serca (im szybciej ono pracuje, tym więcej potrzeba mu krwi i tlenu), odciążające serce w jego pracy (aby mogła wytworzyć się blizna „dobrej jakości”) i zapobiegające w przyszłości wystąpieniu kolejnych zawałów.

Serce musi się zabliźnić

Najważniejsze dla przeżycia pacjenta jest pierwszych 48 godzin po zawale. Jednak – wbrew obiegowej opinii – zawał to nie tylko moment bólu. Jego „świeża”ˮczy też „ostra” faza trwa do 4 tygod ni od pierwszych objawów!

Jest to czas, w którym dochodzi do wstępnego wygajania się mięśnia serca, częściowego powrotu jego funkcji i – co najważniejsze – przyzwyczajania się organizmu do nowych warunków funkcjonowania.

Jest to też okres wstępnej rehabilitacji zawałowca, w którym zdecydowanie powinien się oszczędzać.

Jego serce przyrównać można do otwartej rany, która potrzebuje spokoju, aby się zasklepić i zabliźnić. Jeśli nie będzie wypoczywać, powstanie blizna o słabej strukturze, powodująca w przysz łości niewydolność serca i grożąca jego pęknięciem. Nie oznacza to w żadnym wypadku konieczności czy też potrzeby leżenia w łóżku.

Co potem?

Po wypisaniu ze szpitala chory dostaje skierowanie do ośrodka rehabilitacji kardiologicznej, gdzie przechodzi turnus usprawniania i zostaje poinformowany o chorobie, jej przyczynach, skutkach i – co najważniejsze – zapobieganiu jej nawrotom.

Tam też ostatecznie określony zostaje stopień uszkodzeń pozawałowych mięśnia serca i postawiona prognoza co do dalszego leczenia. Następnie rekonwalescent może starać się o skierowanie na leczenie sanatoryjne w ramach NFZ.

Zawał: jakie ma konsekwencje?

W wyniku przebytego zawału, zależnie od jego ciężkości, mogą wystąpić powikłania: zaburzenia rytmu serca (70 proc. chorych), wstrząs sercopochodny – kardiogenny (15 proc. chorych), zespół ramię-ręka – wynika z zapalenia nerwu ramienne go i objawia się bolesnym ograniczeniem ruchu w stawie barkowym i łokciowym, zespół pozawałowy – przejawia się jałowym zapaleniem opłucnej, osierdzia, śródmiąższowym zapaleniem płuc, tętniak pozawałowy serca  (10 proc. chorych) – skutek rozciągnięcia i uwypuklenia objętej martwicą ściany komo ry serca w czasie jego pracy, powikłania zatorowe (15 proc.) – skutek oderwania się zakrzepów przyściennych w lewej lub prawej komorze serca.

Artykuł pochodzi z kategorii: Choroby

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również