Objawy i leczenie choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera, zwana otępienną, dotyczy ok. 20 milionów starszych ludzi na świecie. Przyczyny nie są do końca znane - należą do nich głównie wiek oraz czynniki genetyczne i środowiskowe. Alzheimer powoduje zanik neuronów mózgowych, a co za tym idzie - zaniki pamięci oraz stopniowe problemy z wykonywaniem nawet prostych czynności.

Zdjęcie

Przyczyny alzheimera nie są do końca znane /123/RF PICSEL
Przyczyny alzheimera nie są do końca znane
/123/RF PICSEL

Na czym polega choroba Alzheimera?

U osób chorujących na alzheimera obserwuje się zmiany w komórkach mózgowych - zanik neuronów oraz synaps. Powoduje to postępujące problemy z pracą mózgu, ponieważ neurony zajmują się przekazywaniem i przetwarzaniem informacji. Na śmierć neuronów ma wpływ najprawdopodobniej odkładanie się dwóch białek: beta-amyloidu oraz białka tau. Substancje te gromadzą się zarówno wokół komórek mózgowych i na ścianach naczyń krwionośnych (tworząc blaszki starcze), jak i wewnątrz nich (powodując zwyrodnienie włókienkowe).

Za zaburzenia w przekazywaniu informacji między neuronami odpowiada również obserwowane zmniejszenie stężenia acetylocholiny - związku, który ma istotny udział w procesach mózgowych. Wciąż nie udało się ustalić, dlaczego i kiedy beta-amyloid oraz białka tau odkładają się w mózgu i powodują demencję.

Reklama

Choroba Alzheimera - powoduje ją połączenie kilku czynników

Jeśli bliska Ci osoba zdradza oznaki demencji, zacznij działać. Konieczne jest badanie neurologiczne oraz specjalistyczne testy. czytaj więcej

Chociaż nie odkryto jeszcze jednoznacznej przyczyny choroby, u wielu chorych na pojawienie się alzheimera wpływ ma połączenie kilku czynników. Głównym z nich jest wiek - u 90 proc. chorych schorzenie zaczyna rozwijać się po 65. roku życia. Za ok. 15-20 proc. przypadków odpowiadają czynniki genetyczne związane z co najmniej czterema genami. Można mówić więc o rodzinnym występowaniu choroby. Co więcej, także osoby z zespołem Downa częściej niż inne zapadają na alzheimera.

Schorzenie powodują również prawdopodobnie m.in. oddziaływanie aluminium na organizm czy niski poziom hormonów. Niektórzy badacze wiążą wyższe ryzyko zachorowania na alzheimera także ze złą dietą, cukrzycą, nadciśnieniem, paleniem papierosów czy niską aktywnością intelektualną.

Pierwsze objawy alzheimera to zubożenie słownictwa i problemy z pamięcią

Chorych z każdym rokiem będzie przybywać. Dlatego naukowcy nie ustają w wysiłkach, by alzheimera jak najlepiej poznać i znaleźć sposób, by atakował jak najpóźniej. A może kiedyś uda się go nawet wyleczyć? czytaj więcej

 Objawy Alzheimera zależne są od stopnia zaawansowania choroby, który dzieli się na 3 etapy: wczesny, pośredni (umiarkowany) oraz ciężki (zaawansowany). Na wczesnym etapie chory ma problemy z pamięcią krótkotrwałą i przywołaniem niedawnych wspomnień. Pojawiają się także kłopoty z nauką nowych rzeczy czy zapamiętywaniem nowych informacji oraz zubożenie słownictwa.

Chory może mieć problem z przekazywaniem swoich myśli, zarówno w formie pisanej, jak i mówionej. Na tym etapie alzheimera pojawiają się również trudności w koordynacji ruchów, szczególnie podczas wykonywania czynności precyzyjnych, jak rysowanie czy ubieranie się. Występują także częste zmiany nastroju. Całkowicie początkowe etapy choroby bywają mylone z naturalnym procesem starzenia czy oddziaływaniem stresu.

Choroba Alzheimera - późniejszy etap uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie

Jeszcze nie wynaleziono leku, który gwarantuje całkowite wyleczenie. Wciąż trwają jednak badania nad różnymi terapiami. Przedstawiamy najbardziej obiecujące z nich. czytaj więcej

Pośredni etap choroby wiąże się z bardzo dużym upośledzeniem pamięci i funkcjonowania, natomiast ciężki polega na całkowitej niezdolności do wykonywania nawet najprostszych czynności. 

U chorych najpierw zanika umiejętność zapamiętywania (na tym etapie mogą mieć już problem z rozpoznaniem bliskiej rodziny czy znalezieniem łazienki we własnym domu), nasilają się kłopoty z mówieniem i nazywaniem rzeczy oraz koordynacją ruchową, a także w wielu przypadkach pojawiają się urojenia.

W etapie ciężkim niemożliwe jest już samodzielne funkcjonowanie, ponieważ chory nie potrafi chodzić, jeść, mówić i traci całkowitą kontrolę nad swoim organizmem.

Choroba Alzheimera - wyleczenie jej nie jest jeszcze możliwe

Skutkiem choroby jest degeneracja połączeń między komórkami nerwowymi...i w konsekwencji utrata wielu czynności życiowych. Dlatego chory wymaga stałej opieki. czytaj więcej

Schorzenie to jest obecnie nieuleczalne i postępujące, jednak trwają badania nad wprowadzeniem leków hamujących powstawanie i gromadzenie szkodliwych białek. Chorym przepisywane są leki łagodzące objawy i opóźniające procesy choroby: donepezil oraz memantyna. 

W późniejszym etapie chory wymaga najczęściej całodobowej opieki - może być konieczna specjalistyczna pomoc lub umieszczenie chorego w specjalnym ośrodku.

Agnieszka ŁapajskaArtykuł pochodzi z kategorii: Choroby

Zobacz również

  • Tak objawia się zaćma

    Jest tak powszechną chorobą, że uważa się ją za naturalną konsekwencję procesu starzenia. Rozwija się powoli i bezboleśnie przez lata. więcej