​Leukocyty - znaczenie i norma białych krwinek

Leukocyty (białe krwinki) nazywane są strażnikami organizmu. To od ich pracy zależy nasza odporność na infekcje, wykrywają i niszczą szkodliwe drobnoustroje, mogą je także zapamiętać.

Leukocyty - czym są białe krwinki?

Leukocyty to składnik krwi, obok erytrocytów (czerwonych krwinek) i trombocytów (płytek krwi). Są to bezbarwne żywe komórki, zawierające jądra, nieco większe od pozostałych elementów krwi. Istnieje kilka rodzajów leukocytów, różniących się od siebie budową i pełnioną funkcją. 

Podstawowym zadaniem leukocytów jest udział w obronie immunologicznej organizmu czyli ochrona przed wirusami i bakteriami. Funkcja odpornościowa może być realizowana przez fagocytozę (pochłanianie, trawienie komórek drobnoustrojów oraz martwych krwinek czerwonych przez część krwinek białych) oraz odporność swoistą (przeciwciała).

Reklama

Leukocyty - rodzaje

Leukocyty, które zawierają ziarnistości w swojej strukturze to granulocyty. Dzielą się na trzy podgrupy:

- neutrofile (obojętnochłonne)

- bazofile (zasadochłonne)

- eozynofile (kwasochłonne).

Leukocyty bez ziarnistości to agranulocyty, wśród nich wyróżnia się:

- limfocyty

- monocyty.

Leukocyty - prawidłowy poziom

Poziom leukocytów określa się na podstawie badania krwi - znanej morfologii. Prawidłowy ich poziom wynosi 4 - 10 tys w ml krwi. Należy pamiętać, że jest to badanie orientacyjne a  ewentualne zmiany ilości leukocytów powinny być zestawione ze zmianami liczebności poszczególnych rodzajów białych krwinek.

Leukocytoza - leukocyty powyżej normy

Stan podwyższonej ilości leukocytów we krwi określa się mianem leukocytozy. Może ona wystąpić przy ostrych lub przewlekłych stanach zapalnych, poważnych infekcjach o różnym podłożu, nowotworach, białaczce szpikowej, krwotokach, poważnych urazach, np. oparzeniach.

Leukopenia - leukocyty poniżej normy

Leukopenia oznacza za niski poziom leukocytów we krwi. Dzieje się tak np. w przypadku ciężkich zakażeń bakteryjnych (sepsa, gruźlica), ciężkich zakażeń wirusowych (grypa, ospa), uszkodzeń szpiku kostnego.

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Choroby

Zobacz również

  • Tak objawia się zaćma

    Jest tak powszechną chorobą, że uważa się ją za naturalną konsekwencję procesu starzenia. Rozwija się powoli i bezboleśnie przez lata. więcej