Kłopotliwe polipy jelita grubego

Często nie dają żadnych objawów. Jednak jeśli w Twojej rodzinie były przypadki polipów jelita grubego, powinnaś się przebadać.

W przypadku uwarunkowań genetycznych mogą pojawić się już około 20. roku życia i w kilka dekad przekształcić się w nowotwór złośliwy. Jednak nie wszystkie ze zmian, powstających w błonie śluzowej jelita grubego, muszą być groźne dla zdrowia.

Reklama

Polipy bywają: gruczolakowe (to nowotwory łagodne, ale mogące przekształcić się w złośliwe), hiperplastyczne (stanowią efekt zmian zapalnych i najczęściej rozwijają się w odbytnicy, istnieje pewne ryzyko przeobrażenia się w nowotwór złośliwy), hamartomatyczne (występują w zespołach chorób uwarunkowanych genetycznie) i rzekome (to nie tyle polipy, co efekt zniszczenia błony śluzowej przez proces chorobowy).

Zazwyczaj nie dają objawów – wykrywane są dopiero przy okazji kolonoskopii. Jeśli jednak zauważyłaś zmianę rytmu wypróżnień, zaparcia, biegunki, stolce z domieszką krwi lub śluzu, a także zdiagnozowano u Ciebie niedokrwistość i bóle brzucha, powinnaś gruntownie się przebadać.

Badanie endoskopowe da jednoznaczną odpowiedź, czy cierpisz na polipy jelita grubego. Oprócz genetycznie uwarunkowanej rodzinnej polipowatości gruczolakowatej, pojawianie się polipów może być efektem zespołu Gardnera (towarzyszy mu wrodzony przerost barwnikowy siatkówki), zespołu Turcota (oprócz polipów pojawiają się guzy mózgu) oraz zespołu Peutza-Jeghersa.

Ponieważ występowanie polipów niesie ze sobą ryzyko rozwoju raka jelita grubego, zmiany te trzeba usuwać. Najczęściej robi się to endoskopowe, a jeśli to niemożliwe – operacyjnie.

Nie zawsze można usunąć wszystkie polipy za jednym razem – czasem wymaga to kilku zabiegów. Ponadto usunięcie zmian nie oznacza, że nie pojawią się one ponownie. Dlatego należy regularnie konsultować się z lekarzem i poddawać się badaniom.

Opinia eksperta

lek. med. Marek Godlewski, gastroenterolog, Grupa LUX MED

Polipami jelita grubego określa się niewielkie uwypuklenia błony śluzowej ponad jej powierzchnię. Budowa histopatologiczna polipów jest różna. Największe znaczenie kliniczne mają gruczolaki, czyli nowotwory łagodne, które mogą złośliwieć i przeobrazić się w raka jelita grubego.

Profilaktyka raka jelita grubego polega na usuwaniu gruczolaków, zanim dojdzie do ich przemiany w nowotwór złośliwy. Ich usuwanie przeprowadza się metodą endoskopową, podczas kolonoskopii.

W zależności od wielkości, ilości oraz budowy histopatologicznej gruczolaków wykonuje się w późniejszym czasie odpowiednio zaplanowane badania kontrolne, określane jako nadzór po polipektomii.

Nadzór ma za zadanie wykrywać potencjalne nowe polipy w jelicie grubym.

Artykuł pochodzi z kategorii: Choroby

TV14

Zobacz również

  • Tak objawia się zaćma

    Jest tak powszechną chorobą, że uważa się ją za naturalną konsekwencję procesu starzenia. Rozwija się powoli i bezboleśnie przez lata. więcej