Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Może poważnie uszkodzić wątrobę i śledzionę.

Pięćdziesięcioletnia pani Hanna trafiła na izbę przyjęć z wysoką gorączką, znacznym osłabieniem, bólem w klatce piersiowej i stawów. Stwierdzono u niej szmery nad sercem, szybką czynność serca, powiększoną śledzionę, wybroczyny na skórze. Podejrzewając infekcyjne zapalenie wsierdzia, skierowano chorą na badania.

O przyczynach i objawach choroby

Reklama

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) to choroba obejmująca błonę wyścielającą jamy serca. Rozwija się w obrębie zastawek, ale także komór, przedsionków serca albo dużych naczyń krwionośnych klatki piersiowej.

Objawia się podwyższoną temperaturą, dreszczami i zlewnymi potami, czemu towarzyszy złe samopoczucie i splątanie. Często występują też: kaszel, bóle w klatce piersiowej, brzucha i pleców, nudności, wymioty lub biegunka.

Charakterystyczne dla choroby są szmery sercowe, będące efektem niedomykalności zastawki aortalnej lub mitralnej. Mogą pojawiać się też objawy niewydolności serca: duszności, trudności w oddychaniu, świsty, zawroty głowy, zimne stopy i dłonie oraz obrzęki nóg.

Widoczne są wybroczyny podpaznokciowe, skórne lub w siatkówce oka, bolesne czerwonawe guzki na palcach i ścięgnach albo niebolesne plamy na dłoniach i stopach.

Skutkiem choroby bywa powiększenie śledziony i wątroby, zmiana odcienia skóry na „kawę z mlekiem" oraz palce pałeczkowate (wiotkie łożyska paznokci, pogrubienie paliczków, paznokcie wypukłe i zaokrąglone).

Choroba najczęściej jest skutkiem wniknięcia drobnoustrojów do krwi (np. podczas operacji medycznych) i zakażenia bakteryjnego: gronkowcami, paciorkowcami, pneumokokami, gonokokami, bakteriami gram ujemnymi. Bywa też skutkiem agresywnej infekcji grzybiczej, chlamydiozy czy mykoplazmy.

U części chorych IZW to efekt rozprzestrzenienia się infekcji zębów i przyzębia. Innymi przyczynami bywają wrodzone wady serca, zapalenie zastawek własnych lub zastawki sztucznej (po przeszczepie), przebyte zapalenie wsierdzia, zmniejszona odporność.

Wymagany pełen zestaw badań

Chorobę stwierdza się najczęściej u osób w wieku 50-70 lat, dwukrotnie częściej chorują mężczyźni. By potwierdzić chorobę, należy wykonać badania laboratoryjne krwi.

Na IZW wskazuje podwyższone OB, leukocytoza (bardzo wysoki poziom krwinek białych) z przewagą neutrofili (co świadczy o ostrym przebiegu choroby), niedokrwistość (zbyt niski poziom erytrocytów), zwiększone stężenie fibrynogenu, białek stanu ostrego (CRP) oraz immunoglobulin.

Badanie moczu wykazuje krwinkomocz i białkomocz. Następnie konieczne jest wykonanie EKG serca, w którym ocenia się, czy jest niedokrwienie serca, zaburzenia rytmu itp.

Badanie RTG klatki piersiowej może ujawnić stopień zaawansowania niewydolności serca oraz powikłania, np. zatory lub zapalenie płuc.

Najważniejsze jest wykonanie badania ECHO serca, które pomoże wykryć ewentualne twory w sercu powstałe na skutek zakażenia, stopnień uszkodzenia zastawek oraz powikłania okołozastawkowe, np. ropnie, tętniaki, przetoki.

Dodatkowo należy wykonać badania mikrobiologiczne: posiewy krwi, które określą rodzaj bakterii wywołujących zakażenie.

U chorych zakażonych paciorkowcami należy wykonać kolonoskopię, gdyż u nich jest duże ryzyko, że infekcyjne zapalenie wsierdzia idzie w parze z gruczolakiem, lub gruczolakorakiem okrężnicy.

W zależności od rozpoznanej przyczyny zakażenia, zleca się również badania serologiczne. Nieleczone IZW kończy się śmiercią z powodu niewydolności serca lub udaru mózgu.

Konieczna szybka hospitalizacja

Choroba wymaga leczenia w szpitalu, gdzie lekarze zaordynują farmakoterapię: dożylnymi antybiotykami (np. wankomycyną, penicyliną, gentamycyną, ryfampicyną, ampicyliną) czy lekami przeciwgrzybicznymi (np. flukonazol).

Czasami w przypadku niewydolności serca, zatorów, dysfunkcji zastawek lub nieskuteczności leczenia zachowawczego konieczne jest leczenie operacyjne serca z usunięciem zakażonych tkanek i naprawą uszkodzeń.

Przebieg leczenia musi być stale monitorowany, by uniknąć groźnych powikłań.

Nasz ekspert dr Rafał Kwiecień, kardiolog: Infekcyjne zapalenie wsierdzia może doprowadzić do zakażenia krwi, czyli posocznicy (sepsy). To z kolei w bardzo krótkim czasie może przyczynić się do niewydolności narządów wewnętrznych i śmierci.

Artykuł pochodzi z kategorii: Choroby

Życie na gorąco

Zobacz również