Gdy słyszysz coraz mniej

Zdjęcie

Przyczyny niedosłuchu mogą być prozaiczne /123/RF PICSEL
Przyczyny niedosłuchu mogą być prozaiczne
/123/RF PICSEL


Sześćdziesięciopięcioletni pan Tadeusz skierowany został do poradni laryngologicznej z powodu pogarszającego się słuchu w lewym uchu. Pierwsze objawy pojawiły się rok wcześniej – pacjent zauważył, że oglądając telewizję wciąż musi „podkręcać” odbiornik.

Coraz gorzej rozumiał swoich rozmówców, zwłaszcza przez telefon, gdy nie widział ich twarzy. Coraz częściej musiał też prosić o powtórzenie wypowiedzi.

Reklama

W trakcie badania laryngologicznego nie stwierdziłem zmian w obrębie kanału słuchowego zewnętrznego. Błona bębenkowa była prawidłowa. Badanie audiometryczne, wykonane przez asystentkę, wykazało natomiast znaczny stopień niedosłuchu typu odbiorczego w lewym uchu i nieznaczny niedosłuch o tym samym charakterze w uchu prawym. 

Zaleciłem rezonans magnetyczny głowy i uszu, w którym nie opisano nieprawidłowości. Okazało się, że przez wiele lat pacjent narażony był w pracy na hałas. Zaproponowałem aparat słuchowy.

O rodzajach niedosłuchu

Niedosłuch to szereg schorzeń, w których dochodzi do upośledzenia procesu odbioru dźwięków. Istnieją dwa jego główne typy. Niedosłuch przewodzeniowy spowodowany jest uszkodzeniem struktur ucha odpowiedzialnych za przewodzenie drgań mechanicznych do ucha wewnętrznego. Mogą to być wady rozwojowe małżowiny usznej lub przewodu słuchowego, uszkodzenia pourazowe, uszkodzenia błony bębenkowej i kosteczek słuchowych wskutek infekcji, urazów czy nowotworów ucha.

Prozaiczną, a przy tym wyjątkowo częstą przyczyną niedosłuchu przewodzeniowego bywa zatkanie kanału słuchowego woskowiną. Ten typ niedosłuchu występuje zwykle u osób młodszych. Najbardziej typową jego cechą jest uczucie „zatkanego ucha”. Niedosłuch odbiorczy powoduje uszkodzenie lub dysfunkcja aparatu odbiorczego w uchu wewnętrznym lub nerwu słuchowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Przyczyny tego niedosłuchu także bywają różne. U osób starszych zwykle jest on związany z postępującymi z wiekiem zmianami zwyrodnieniowymi w uchu wewnętrznym, przyjmowaniem leków ototoksycznych. U młodszych – z nadmiernym narażeniem na hałas (słuchawki wewnątrzkanałowe do słuchania muzyki!), urazami czaszki, infekcjami (zapalenie opon mózgowych), otosklerozą – rozrostem tkanki kostnej w obrębie kosteczek słuchowych. 

Jak rozpoznać niedosłuch odbiorczy? Charakterystyczne jest tu lepsze słyszenie dźwięków niskich niż wysokich – chory słyszy pukanie do drzwi, ale nie słyszy dzwonka, lepiej rozumie głosy męskie niż kobiece.

Następuje znaczne pogorszenie rozumienia mowy w hałasie. Celem diagnostyki niedosłuchu są badania pozwalające na identyfikację jego typu. Pierwszym z nich jest wywiad, podczas którego laryngolog pyta pacjenta o przebyte infekcje, urazy i inne towarzyszące dolegliwości, np. zaburzenia równowagi i zawroty głowy, bóle głowy i uszu, dzwonienie w uszach. 

Ogląda też za pomocą specjalnego wziernika ucho zewnętrzne, tj. małżowinę, kanał słuchowy i błonę bębenkową, by wykluczyć mechaniczne przyczyny schorzenia. Potem zaleca badania specjalistyczne. Podstawowym jest audiometria.

Diagnoza i leczenie

Najczęściej wykonywana audiometria tonalna określa próg słyszenia dźwięków o różnej wysokości, a dzięki temu stopień uszkodzenia słuchu i jego rodzaj. Audiometria impedancyjna ocenia funkcje kosteczek słuchowych i struktur ucha środkowego. Czasem, by wykluczyć nowotwory i inne zmiany powodujące zaburzenia słuchu, konieczne bywa wykonanie badań obrazowych głowy i uszu (rezonans, tomografia).

Należy też wykluczyć czynne procesy zapalne. Leczenie niedosłuchu zależy od jego przyczyny. Jeśli uda się ją jednoznacznie zidentyfikować, należy – jeśli to możliwe – rozpocząć jej leczenie (zwalczanie infekcji, usunięcie nowotworu, korekta kanału słuchowego, małżowiny usz nej i błony bębenkowej, uwolnienie kosteczek słuchowych). W wielu przypadkach leczenie przyczynowe jest jednak niemożliwe.

Dotyczy to niedosłuchu związanego z wiekiem, po silnych infekcjach i urazach, operacjach nowotworu. Zaleca się wówczas protezowanie słuchu.


Artykuł pochodzi z kategorii: Choroby

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Dokuczliwa pokrzywka

    Wywołane nią zmiany przypominają te, które powstają po kontakcie skóry z zielem pokrzywy – stąd nazwa. więcej