Blokada uśmierzy rwę kulszową

Moja pacjentka, sześćdziesięcioletnia pani Ludmi ła, od dwóch lat cierpiała na ataki rwy kulszowej. Mimo leczenia przeciwzapalnego i rehabilitacji, utrudniające chodzenie bóle pośladka – promieniujące wzdłuż tylnej części uda aż do łydki i stopy – powtarzały się coraz częś ciej i były coraz silniejsze.

Jak wykazał rezonans magnetyczny, powodował je nacisk na korzenie nerwowe przemieszczonego krążka międzykręgowego na poziomie L4. Ponieważ pacjentka nie chciała zdecydować się na operację, zaproponowałem blokadę zewnątrzoponową.

Na czym polega blokada

Reklama

Blokada polega na wstrzyknięciu w okolicę przepukliny uciskającej nerw kulszowy substancji o trojakim działaniu – przeciwbólowym, przeciwzapalnym i zmniejszającym obrzęk. Zabieg wykonuje się pod kontrolą RTG lub tomografii komputerowej.

Leki aplikuje się w przestrzeń międzykręgową, a w cięższych urazach kręgosłupa ostrzykuje się też okolicę nerwu wychodzącego z otworu międzykręgowego.

Wykonywane dziś blokady kręgosłupa są bezpieczne, bo dzięki zastosowaniu sprzętu radiologicznego chirurg może trafić w cel z dużą precyzją. Najczęściej stosuje się blokady z kortykosteroidem wykazującym dużą skuteczność w usuwaniu stanu zapalnego.

Niekiedy oprócz sterydu podaje się klasyczne środki przeciwbólowe, np. lignokainę. Zanim substancje lecznicze przenikną do źródła bólu, igła przerywa torebkę stawową, co pacjent może odczuć jako ukłucie. Poza tym nie powinien czuć żadnego dyskomfortu, a cały zabieg trwa zaledwie 15 minut.

Dolegliwości zwykle wracają po kilku godzinach, gdy środek znieczulający przestaje działać, ale nie na długo. U ponad 50 proc. pacjentów zdecydowana poprawa następuje najpóźniej po tygodniu i stan ten utrzymuje się co najmniej przez kilka miesięcy.

Trzeba jednak zachować ostrożność i nawet gdy czujemy się doskonale, nie forsować się i nie narażać kręgosłupa na kolejne urazy, ponieważ po dźwignięciu czy nagłym skłonie dolegliwości mogą powrócić ze zdwojoną siłą.

U pacjentów, u których po zabiegu nie nastąpiła poprawa, można powtórzyć blokadę po 2 tygodniach.

Istnieją „za” i „przeciw”

Oprócz silnego bólu powodowanego przez dyskopatię lekarz może zlecić blokadę zewnątrzoponową chorym ze zdiagnozowaną stenozą, czyli zwężeniem kanału kręgowego. Blokady stosuje się także w przypadku kręgozmyku.

U pacjentów z tym problemem występuje przesunięcie jednego trzonu kręgu względem drugiego. Metodę wykorzystuje się w leczeniu bólu wywołanego przez zmiany na odcinku lędźwiowym, piersiowym oraz szyjnym.

Kiedy blokada może spowodować powikłania? Jak każda inwazyjna procedura lecznicza i ona ma swoje wady. Częste stosowanie blokad może przynieść uszkodzenie struktur powięziowych w obrębie chorego stawu kręgosłupa, odwapnienie kości, degenerację tkanek miękkich, w tym uszkodzenie nerwów objawiające się np. przejściową utratą czucia w łydce i osłabieniem mięś ni.

Metoda jest przeciwwskazana u osób z zaawansowaną osteoporozą, zaburzeniami krzepnięcia krwi, przyjmujących kwas acetylosalicylowy. Z blokad nie należy korzystać bez wyraźnych wskazań. Niektórzy lekarze wręcz odmawiają tej terapii. Inni dopuszczają co najwyżej trzy, cztery iniekcje sterydowe rocznie.

Dyskoliza ozonowa

Nowatorski zabieg po raz pierwszy wykonał dr Jarosław Ryterski w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Radiologica w Warsza wie. Na czym polega?

W znieczuleniu miejscowym nakłuwa się uszkodzony dysk i w to miejsce wstrzykuje ozon z tlenem. Po woduje to obkurczenie się dysku i odbarczenie ucis kanego korzenia nerwowego, który był źródłem bólu.

Zabieg pod kontrolą tomografii komputerowej trwa pół godziny, na efekt czeka się 8 tygo dni. Poprawa następuje u 80 proc. pacjentów, trwa 2–3 lata.

Metodę stosują ośrodki Radiologica w Warszawie, szpitalu w Choroszczy k. Białegostoku i Rumii k. Gdyni, Centrum Gam ma Knife Exira w Ka towicach.

NFZ mo że refundować zabieg u pacjen tów ze skierowaniem ze szpitala. Prywatnie kosztuje 1,5–2 tys. zł.

Inne metody walki z bólem

Termolezja. Celowe uszkodzenie nerwu przewodzącego ból. Efekt zabiegu utrzymuje się od kilku miesięcy do roku.

Krioterapia. Można z niej sko rzystać w specjalnej komorze lub zapisać się do poradni na zabiegi miejscowe. Strumień ciekłego azotu kieruje się na określony odcinek kręgosłupa. Zabieg powoduje silne ukrwienie i rozluźnienie mięśni.

Terapia manualna. Rehabili tant odblokowuje napięte mięśnie przy kręgosłupie. Jeden zabieg może uwolnić od bólu.

Akupunktura. Igłami nakłuwa się przestrzenie międzykręgowe. Pomaga seria 10 zabiegów.

Artykuł pochodzi z kategorii: Choroby

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Ucho pływaka

    ​Tak naprawdę jest to zapalenie ucha zewnętrznego. Możesz się go nabawić na basenie czy w saunie. Jednym słowem, głównym sprawcą jest woda lub wilgoć. Chorobę wywołują bowiem bakterie i grzyby,... więcej